news
News

Nieuwe website Visserij Innovatieplatform

dinsdag 20 maart 2007

Het Visserij Innovatieplatform (VIP) heeft vanaf vandaag een website: www.visserijinnovatieplatform.nl.

Op deze website is onder meer informatie te vinden over wat het Visserij Innovatieplatform is, wat het VIP doet en hoe het platform te werk gaat.

Het Visserij Innovatieplatform is in november 2006 door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een periode van drie jaar opgericht. Het platform stimuleert een gunstig innovatieklimaat waarbinnen de Noordzeevisserij en de bijbehorende keten zich duurzaam en rendabel ontwikkelt.

Het VIPondersteunt innovatieplannen van vissers en/of ketenpartijen. Deze innovaties zijn gericht op energiebesparing, vermindering van de aantasting van de natuur en verhoging van de kwaliteit en de opbrengst. Het VIPvindt het belangrijk dat deze innovaties tot stand komen door samenwerking tussen vissers onderling, tussen ketenpartijen, en tussen de ketenpartijen en maatschappelijke organisaties.

link to website