news
News

Nieuwe hygiŽnecode voor het slagersbedrijf

maandag 17 september 2007

De nieuwe hygiënewetgeving heeft ertoe geleid dat de KNS de huidige Hygiënecode voor het slagersbedrijf moet aanpassen. Belangrijke nieuwe aanpassingen betreffen het opstellen van een uitgebreide gevarenanalyse en microbiologische controles. Daarnaast zal de KNS verbeteringen doorvoeren ten behoeve van administratieve lastenvermindering, worstmakerij en ongekoelde verkoop. Overlappingen worden voorkomen door het bieden van een complete code voor de gehele slagerbranche. De code zal daartoe aangevuld worden met een module slachten en een module EG-richtlijnen voor vleesbedrijven ten behoeve van de EG-erkende slagersbedrijven.

link to website