news
News

Nederland betrokken bij duurzame sojaproductie in o.a. Zuid-Amerika

donderdag 7 juni 2007

Door de toenemende vraag naar sojabonen, sojaolie en sojameel, , m.n. in China, en toepassing voor biodiesel, groeit het areaal in Zuid-Amerika. Daardoor rijzen er een aantal vraagpunten qua duurzaamheid. Nederland is binnen de EU de grootste importeur en een belangrijke schakel in de soja-keten. Het Nederlandse bankwezen is in diverse Zuid-Amerikaanse landen betrokken bij de sojasector.
Daarom heeft de Nederlandse overheid een aantal beleidsinitiatieven ontwikkeld, samen met onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven gericht op de ontwikkeling van (internationale) productie- en afzetketens die de duurzaamheidaspecten maatschappelijk op sociaal, ecologisch en economisch vlak respecteren, concurrerend zijn en geaccepteerd worden.

Zo wordt onderzoek verricht naar duurzame vormen van landbouw in relatie tot de bescherming van natuur en milieu en naar de kwaliteit en duurzaamheid van te exporteren biodiesel. Verder zal Nederland bijdragen aan de opbouw van expertise op het gebied van landinrichting, landschapsecologie en hydrologie.
Nederland zal verder het initiatief nemen om vanuit de EU in multilaterale organisaties zoals de Food and Agriculture Organisation (FAO) en de internationale grondstoffenorganisaties actief te pleiten voor beleid en maatregelen gericht op duurzaamheid van ketens als die van soja.

link to website