news
News

Ministerie van LNV steekt geld in exportpromotie agribusiness

maandag 26 februari 2007

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) roept op 1 maart het programma Collectieve Promotionele Landbouw Activiteiten (CPLA) in het leven. CPLA is een EU-aanbesteding voor het laten organiseren van projecten om de concurrentiekracht van het internationaal opererende Nederlandse agrarisch bedrijfsleven te versterken.

Voor 2007 kan het bedrijfsleven projectvoorstellen indienen voor twee aanbestedingen van ieder 150.000 euro: sierteelt en voedingsmiddelen. Beide tenders zijn gericht op de regio’s Oost- en Zuid-Duitsland, Noord-Italië of Zuid-Frankrijk.

De bedoeling van het CPLA is om de promotieactiviteiten meer vraaggericht te organiseren, met andere woorden, meer aansluitend op verzoeken van het bedrijfsleven in plaats van georganiseerd door de overheid.

link to website