news
News

Minister Verburg steunt bouw tweede Rondeelstal

vrijdag 17 september 2010

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt de bouw van een tweede integraal duurzame stal voor legkippen, de Rondeelstal. Rondeel is een nieuw stalconcept met extra aandacht voor dierwelzijn, milieu en landschappelijke inpassing. De eieren van deze legkippen worden met 3 sterren van het Beter Levenkeurmerk van de Dierenbescherming en Milieukeur in de schappen gelegd.

De eerste Rondeelstal staat sinds april 2010 in Barneveld. De eieren van deze duurzame legkippenstal liggen al in de winkel. Minister Verburg vindt het belangrijk dat er meer Rondeelstallen komen. Voor ondernemers zijn dit echter grote risicovolle investeringen. Het nieuwe stalconcept heeft zeker kansen, maar moet zich in de praktijk nog bewijzen.

Daarom maakt minister Verburg de bouw van een tweede Rondeelstal mede mogelijk. Zij verleent onder de Regeling Garantstelling Landbouw Plus ontheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit betekent dat, mocht de investering tegen de verwachting in niet renderen, de overige bedrijfsonderdelen kunnen worden voortgezet. Hiermee wordt het voor de ondernemer gemakkelijker om te investeren in het duurzame stalconcept.

Het gaat hier om een pilot onder de Garantstelling Landbouw. Het ministerie van LNV bekijkt de komende tijd of de pilot succes heeft en of de mogelijkheid van ontheffing van hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden toegepast op andere investeringen in duurzame vernieuwingen.

link to website