news
News

Minister Verburg geeft financiele steun aan vernieuwende visserijbedrijven

maandag 2 augustus 2010

Schar in het schap, de garnalenkotter van de toekomst, en de optimale mix van micro-algen voor schelpdieren. Dit zijn voorbeelden van projecten die minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een financieel steuntje in de rug geeft.

Zij ondersteunt 22 projecten in de visketen die een bijdrage leveren aan vernieuwing, verduurzaming en samenwerking. De projecten krijgen in totaal € 5,5 miljoen.

Elf projecten komen voort uit de subsidieregeling 'Innovatie in de visketen' die de minister voor de vierde keer openstelde. Iedereen die actief is in de visserij of viskweek kon een subsidieverzoek voor een innovatieproject indienen. De projecten moeten gericht zijn op vernieuwende technieken die de visserij en aquacultuur duurzamer en economisch rendabeler maken. Verburg had € 2,5 miljoen voor deze regeling beschikbaar.

Elf projecten zijn het resultaat van de subsidieregeling 'Collectieve acties in de visketen' die de minister voor de derde keer openstelde. Deze projecten zijn gericht op het stimuleren van samenwerkingsvormen in de visketen. Voor deze regeling heeft minister Verburg € 3 miljoen uitgetrokken. Bij deze projecten werkt het visserijbedrijfsleven onderling samen of samen met maatschappelijke organisaties, onderzoekers en lokale overheden.

Het door de minister van LNV ingestelde Visserij Innovatie Platform (VIP) heeft alle voorstellen getoetst en de beste projecten geselecteerd en aan de minister voorgelegd.

Het bedrag van € 5,5 miljoen wordt voor 30% mede gefinancierd door het Europees Visserij Fonds.

Verburg stelt beide regelingen, 'Innovatie in de visketen' en 'Collectieve acties in de visketen' van 1 tot en met 31 augustus 2010 nog een keer open voor in totaal € 4 miljoen (€ 2 miljoen per subsidieregeling). Zie voor meer informatie over deze regelingen www.hetlnvloket.nl.

link to website