news
News

Minister Verburg bespreekt 50%-reductie antibiotica met veesector

woensdag 19 mei 2010

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in een gesprek met de veehouderijsector onderstreept vast te houden aan een reductie van het antibioticagebruik met 50% in 2013. Dat deed ze in een gesprek gisteren met de Stuurgroep van de Taskforce Antibioticaresistentie Dierhouderij. Het gesprek vond plaats op initiatief van minister Verburg.

In de stuurgroep zitten onder voorzitterschap van senator Jos Werner de belangrijkste veehouderijsectoren, zoals pluimvee, varkens, runderen en kalveren. Ook de KNMvD (Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde) en een onafhankelijk deskundige maken er deel van uit. Het is de eerste keer dat de sector met de minister sprak over haar doelstellingen die op 9 april in een brief aan de Tweede Kamer zijn gestuurd. Daarin stelt zij dat in 2011 het antibioticagebruik met 20% gedaald moet zijn ten opzichte van 2009. Ze wil verder dat de sector in 2013 een reductie van 50% realiseert.

link to website