news
News

Minder bemonstering bij goede resultaten levensmiddelenbedrijven

vrijdag 27 juli 2007

Per 1 januari 2006 is de Europese Verordening microbiologische criteria voor levensmiddelen (VMC) ingegaan. Met een nieuwe handleiding geeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) de bedrijven inzicht hoe zij de verordening interpreteert en op de uitvoering toeziet. Levensmiddelenbedrijven met aanhoudend goede resultaten hoeven minder te bemonsteren.

Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de naleving van de VMC. De verordening verplicht de bedrijven om met een risicobeoordeling een eigen microbiologisch controleprogramma op te zetten. Daarnaast moeten bedrijven specifiek onderzoek doen naar de uitgroei van pathogene micro-organismen, met name Listeria monocytogenes. Ook moeten de bedrijven zich houden aan microbiologische voedselveiligheidscriteria (productcriteria) voor een aantal pathogene micro-organismen. Tot slot verplicht de nieuwe verordening de bedrijven tot het controleren van de hygiëne van hun productieproces op basis van procescriteria.

In de handleiding staat ook beschreven wat het uitgangspunt is voor de bemonsteringsfrequentie. Levensmiddelenbedrijven met aanhoudende goede resultaten hoeven minder te bemonsteren.

link to website