news
News

Min. LNV: marktrapporten van de landbouw en aparte sectoren in verschillende landen.

donderdag 4 oktober 2007

In opdracht van de Directie Industrie en Handel worden in samenwerking met de Landbouwraden regelmatig marktrapporten samengesteld die een beeld geven van de landbouw en aparte sectoren in verschillende landen.

De rapporten zijn soms op papier (p), soms digitaal (d)
Contactpersoon: Lia Luijkx
Fax: 070-3786123
E-mail: a.p.luijkx-visser@minlnv.nl

Onderstaand een voorbeeld van de beschikbare rapporten:

Land
Publicatiedatum Titel
Japan
01-2003 De Japanse markt en de Nederlandse aanpak: ervaringen, evaluatie en aanbevelingen (p)
01-2003 Food Safety and Peace of Mind in Japan: Traceability as a Marketing Tool (p)
05-2003 Uitgangsmateriaal in Japan: een markt met wortels (p)
05-2003 Overview of Japan's Poultry Sector (p)
01-2004 Fish report (d)
03-2004 Japanese Consumer Bahaviour: Health as a Marketing Ingredient (d)
02-2005 Mail Order, Retailing & Mobile Telephones: Modern Consumer Bahaviour in Japan (d)
01-2006 The Japanese poultry industry (d)

Indien u één of meerdere rapporten wenst te ontvangen, dan kunt u deze bestellen bij:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Industrie en Handel
t.a.v. Mw. Lia Luijkx
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Fax: 070-3786123
E-mail: a.p.luijkx-visser@minlnv.nl

link to website