news
News

Milde variant vogelgriep aangetroffen in Deurne

maandag 17 mei 2010

Op een pluimveevedrijf met ongeveer 28.000 kippen in Deurne is laagpathogene vogelgriep geconstateerd. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft het bedrijf vrijdag 14 mei bezocht en monsters genomen. In deze monsters is het H7-virus aangetroffen. Omdat het pluimvee geen duidelijke klinische verschijnselen vertoont, gaat het om een laag pathogeen virus. Het bedrijf is zondag 16 mei geruimd.

Om elk risico te vermijden, zijn per direct maatregelen van kracht binnen een gebied van circa 3 kilometer rond het besmette bedrijf. Er geldt een vervoersverbod en een afschermplicht voor al het pluimvee. De VWA plaatst rond het gebied borden en ziet toe op de naleving van de verboden. Bij alle pluimveebedrijven in het gebied worden de komende dagen monsters genomen.

De milde variant maakt vogels nauwelijks ziek en is niet gevaarlijk voor mensen. Het gaat om een variant van H7 en niet om het voor mensen gevaarlijke H5N1-virus, dat vooral in Azïe heerst.

link to website