news
News

Microbiologisch onderzoek in levensmiddelen 2006

zondag 2 december 2007

Deze rapportage geeft de resultaten weer van het onderzoek naar de microbiologische status van verschillende levensmiddelen, bemonsterd en in onderzoek genomen in 2006. Hierbij werd, afhankelijk van het product, onderzoek verricht naar de aanwezigheid van Aëroob kiemgetal, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp. en/of Salmonella spp. De onderzochte producten zijn: taugé, nat gebak, producten bemonsterd bij verschillende marktkramen en producten die ongekoeld zijn aangeboden bij slagers en keurslagers.
Voor taugé geldt dat in de onderzochte producten geen pathogene micro-organismen zijn aangetoond maar het lage onderzoeksaantal van 57 producten is te beperkt om een gefundeerde conclusie te trekken. Voor nat gebak geldt dat er sprake is van een verschuiving. In 2006 was er, ten opzichte van 2001, minder vaak een afwijking op basis van aëroob kiemgetal en vaker een afwijking op basis van Enterobacteriaceae, mede mogelijk als gevolg van verschuiving van aandachtspunten bij de inspectie van de VWA. Voor producten die ongekoeld worden gepresenteerd bij (keur)slagers geldt dat één op de vijf producten besmet is met meer dan 1.000.000 aërobe kiemen of meer dan 1.000 kiemen Enterobacteriaceae. Door anonieme monstername bij marktkramen kan inzicht worden verkregen in de mate waarin processen op markten worden beheerst. Het gaat hierbij om de presentatiefase.

link to website