news
News

Methodologie voor berekening broeikasgaseffecten

maandag 8 oktober 2007

Het LEI wil op participatieve wijze tot de ontwikkeling van een (inter)nationaal erkende systematiek komen voor het vaststellen van een duurzaamheidsindicator op het gebied van broeikaseffecten. De eerste fase hiervan is nu goedgekeurd. Dit allemaal naar aanleiding van de CO2-etiketteringsdiscussie en voortgang hierop in Engeland, waar het Productschap Tuinbouw op inspeelt.

De laatste jaren spitst de duurzaamheidsdiscussie zich voor tuinbouwproducten steeds meer toe op klimaatsverandering. Dit wordt enerzijds aangewakkerd door de internationale discussie over het broeikaseffect en de voorstellen die op mondiaal niveau (Kyoto) en Europees niveau (50% reductie tot 2050) zijn ontwikkeld. De recente publiciteit rond de opwarming van de aarde (de film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore en het IPPC-rapport) heeft de aandacht verbreed naar de totale productiekolom (productie, handel, transport). Voor de sector is deze discussie het laatste jaar in een stroomversnelling geraakt door een nieuw fenomeen dat overwaait vanuit Engeland. Daar is eind jaren negentig de discussie rondom CO2 en transport in zwang geraakt onder de naam ‘food miles’. Deze trend heeft zich zo sterk doorgezet dat Engelse consumentenorganisaties er recentelijk op hebben aangedrongen vooral producten te kopen die dicht bij huis geproduceerd worden in plaats van producten die van ver ingevlogen of gevaren moeten worden.

link to website