news
News

LNV staat nieuwe verwerkingsmethoden bijproducten to

woensdag 27 december 2006

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het licht op groen gezet voor de alternatieve verwerkingsmethoden voor dierlijke bijproducten zoals deze zijn opgenomen in Verordening (EG) Nr. 92/2005.

In genoemde verordening krijgen de EU-lidstaten de mogelijkheid om bepaalde alternatieve methoden van verwerking van dierlijke bijproducten goed te keuren: alkalische hydrolyse, biogasproductie door middel van hydrolyse bij verhoogde temperatuur en druk, biodieselproductie, hydrolyse bij verhoogde temperatuur en druk, Brookes-vergassing, verbranding van dierlijk vet in een thermische ketel en thermo-mechanische biobrandstofproductie.

Via de nu afgekondigde Wijziging Regeling dierlijke bijproducten maakt Nederland dus gebruik van de mogelijkheid om deze methoden toe te staan. De voorwaarden die zijn verbonden aan deze methoden, zijn omschreven in de bijlagen I t/m VII van genoemde verordening. Aan het toepassen van deze verwerkingsmethoden is de voorwaarde verbonden dat de bedrijven zijn erkend en voldoen aan de artikelen 3 en 5 van Verordening (EG) Nr. 92/2005.

Voor categorie 1- en 2-materiaal is overigens bepaald dat de minister op aanvraag toestemming kan verlenen tot behandeling, verwerking of verwijdering volgens een der genoemde methoden (artikel 8b). De minister verwacht dat slechts 12 bedrijven een dergelijke aanvraag zullen indienen, tegen 30 per aanvraag. Categorie 3-materiaal heeft een generieke toestemming gekregen (artikel 8c).

Biogas- en composteerinstallaties Ook zijn in genoemde wijzigingsregeling de regels voor biogas- en composteerinstallaties versoepeld. Zo is de koelingseis voor categorie 3-materiaal (bewaren bij ten hoogste 10 graden Celsius, tenzij het binnen 12 uur wordt opgehaald om te worden verwerkt of verwijderd) geschrapt voor categorie 3-materiaal dat bestemd is om te worden verwerkt in een biogas- of composteerinstallatie. Verder zijn de overgangsmaatregelen voor biogas- en composteerinstallaties zoals oorspronkelijk opgenomen in de Verordeningen (EG) Nrs. 809 en 810/2003, verlengd tot 1 januari 2008, vooruitlopend op een soortgelijk besluit van de Europese Commissie dat spoedig wordt verwacht.

Bevoegde autoriteit Voor wat betreft de controles worden de Voedsel en Waren Autoriteit en de Algemene Inspectiedienst aangewezen als de bevoegde autoriteit, in de overige gevallen de minister van LNV.

link to website