news
News

LNV gaat niet ingrijpen in vleesconsumptie tbv lagere milieubelasting

donderdag 21 juni 2007

Ondanks de erkenning door minister Verburg dat aan de vleesproductie voor menselijke consumptie milieubezwaren kleven, is zij van mening dat het niet nodig is in te grijpen in de eetgewoonten van consumenten om de klimaatdoelen te halen die het kabinet zich voor de komende jaren gesteld heeft.
Wel worden er al verkenningen uitgevoerd om de de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw te beperken. Die richten zich bv. op het ontwikkelen van een voorlichtingstraject om de uitstoot van methaan en lachgas te verminderen in de melkveehouderij.

link to website