news
News

LNV antwoordt op kamervragen over gebrekkige hygiŽne in Nederlandse slachterijen

woensdag 4 juli 2007

Het gaat om de resultaten van een FVO-missie van eind januari 2006 (1 maand na het van kracht worden van de nieuwe Europese hygiënewetgeving). De Food and Veterinary Office (FVO) concludeert dat de meerderheid van de bezochte bedrijven aan de hygiëne-eisen voldeed. Bij 2 slachterijen en 1 uitsnijderij werd een gebrekkige hygiëne bij de werkzaam-heden geconstateerd.

In de Nederlandse reactie op het inspectierapport van de FVO is onder andere aangegeven dat de bedrijven met geconstateerde gebreken reeds in een toezichtsprocedure waren opgenomen om de problemen binnen een gegeven tijdslimiet op te lossen. Tevens is er door Nederland een plan van aanpak opgesteld om de door de FVO voorgestelde verbeteringen uit te voeren. Tijdens een bezoek van de FVO in maart jl. zijn de resultaten hiervan besproken. De FVO-inspecteurs toonden zich tevreden met de door Nederland gepleegde inzet.

link to website