news
News

Keurslagers, Natuur en Milieu en varkensbedrijven tekenen voor beter varkensvlees

vrijdag 2 maart 2007

Op 6 maart 2007 tekenen de Vereniging van Keurslagers, Stichting Natuur en Milieu, en 13 varkenshouders (verenigd in De Hoeve) een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking richt zich op het verbeteren van varkensvlees: beter voer, minder energie, meer dierenwelzijn en een hogere vleeskwaliteit.

De unieke coalitie van Natuur en Milieu en bedrijven in de hele vleessector gaat samen werken aan verbeteringen van het varkensvlees. De varkenshouderijen die aangesloten zijn bij De Hoeve hebben al een voorsprong met hun Milieukeur certificaat. Maar alle ondertekenaars willen verdere stappen zetten op weg naar beter, duurzamer vlees.

Aan ‘De Hoeve’ keten doen nu zesentwintig Keurslagers mee (zestien in Zuid Nederland en tien in het Noorden) en 13 varkenshouders. Alle deelnemers zijn herkenbaar aan het Milieukeur certificaat. Het aantal deelnemers zal snel groeien. Nog dit jaar zal naar verwachting de honderdste keurslager zich aansluiten. Het aantal deelnemende varkenshouders zal groeien tot vijftig.

De samenwerking wordt waar het gaat om dierenwelzijn en voer (soja) ondersteund door De Dierenbescherming en Solidaridad.

De ondertekenende partijen zijn: Natuur en Milieu, De Hoeve bv, Vereniging van Keurslagers, de grossiers Poel & Kamps, Hems en Egbert Kruiswijk, de slachterij Westfort, de vleeswarenproducent Egbert Kruiswijk en de Producentenvereniging De Hoeve.

link to website