news
News

Kalversector biedt Minister Masterplan Antibiotica aan

dinsdag 9 oktober 2007

De Nederlandse kalversector pakt de antibioticaproblematiek voortvarend op. Het bedrijfsleven heeft daartoe op 8 oktober een Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica (MRGA) Nederlandse Kalversector aangeboden aan minister Verburg van Landbouw. Het streven is een verantwoord evenwicht tussen de inzet van antibiotica voor de diergezondheid met minimale risico's voor de volksgezondheid.

Het Masterplan concentreert zich op het aantoonbaar maken van het gebruik van antibiotica in de kalversector, de controle op naleving van de regels, het in beeld brengen van de resistentieontwikkeling en onderzoek om dit (verder) te kunnen verminderen, c.q. te beheersen. Verder worden inspanningen gedaan om de kennis rond de antibioticaproblematiek en het bewustzijn in de sector verder te vergroten. Eerste pijlpunt in het programma is een overeenkomst, die kalverhouders, dierenartsen en integraties gaan ondertekenen. Daarnaast is een behandelplan opgesteld en worden verplichtingen voor de kalverhouders opgenomen in de kwaliteitsregeling IKB Kalf.

Het initiatief van de kalversector moet worden gezien tegen de achtergrond dat in Nederland een toename wordt waargenomen in het therapeutisch gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren. Dit houdt onder meer verband met het verbod op het gebruik van antimicrobiele voerbespaarders.
Verder wordt tegen steeds meer antibiotica een stijgende bacteriele resistentie ontwikkeling geconstateerd, met een potentieel risico voor de volksgezondheid. Tenslotte heeft de ontdekking van diergerelateerde MRSA in de veehouderij geleid tot een aanscherping van het beleid rond de opname van veehouders in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Opzet van het Masterplan
Het Masterplan bestaat uit vier hoofdonderdelen. Twee hebben betrekking op het dagelijks werk in de kalversector. De andere twee zijn onderzoeken om het gebruik van antibiotica te monitoren en om nader inzicht te verkrijgen in de resistentie ontwikkeling. Zo loop inmiddels bij het Landbouw Economisch Instituut (LEI) een onderzoek naar het werkelijk aantal dagdoseringen, dat mede kan dienen als parameter voor de resistentieontwikkeling.

Organisatie
Het Masterplan (MRGA) is een initiatief van de hele kalversector. Het wordt uitgevoerd in opdracht van een Raad van Toezicht, met vertegenwoordigers van de sector, te weten H.W.A. Swinkels (voorzitter), VanDrie Group, H.R. Buys, Denkavit, H. Boeve, Alpuro, W.C.L. Jorissen, Pali Group, B. Loseman, LTO Nederland. Als adviseur van de Raad is aangezocht prof. dr. H. Vaarkamp, hoogleraar Veterinaire Apotheek. Voor de operationele aansturing en uitvoering is er een Taskforce van kalverhouders, dierenartsen en integraties.
De beantwoording van onderzoeksvragen ligt bij de Faculteit Diergeneeskunde (FD) en het Institute For Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit van Utrecht, het Centraal Instituut voor DierziekteControle Lelystad (CIDC) en het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

Bron: PVE

link to website