news
News

Kaderverordening verpakkingsmateriaal levensmiddelen

dinsdag 17 oktober 2006

Vanaf 27 oktober 2006 wordt de traceerbaarheid verplicht voor verpakkingen en gebruiksartikelen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen. In samenwerking met het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) een pilotproject bij tien verpakkingsbedrijven uitgevoerd. Nagegaan is in hoeverre deze bedrijven in staat waren om gegevens aan te leveren over de leverancier van de grondstoffen en de afnemer van hun producten. Voor wat betreft de traceerbaarheid voldoen de onderzochte bedrijven aan de eisen. Aan de toekomstige eis van een adequate documentatie zal nog de nodige aandacht besteed moeten worden.

link to website