news
News

Investeringsvooruitzichten van de Nederlandse procesindustrie 2010

maandag 12 april 2010

De Machevo & Bulk Vereniging heeft een marktonderzoek laten uitvoeren dat inzicht verschaft in de vooruitzichten van de Nederlandse procesindustrie in 2010. Per sector blijkt sprake van uiteenlopende ontwikkelingen en verwachtingen. De terugval in 2009 bedraagt in veel sectoren 20 - 30%, maar blijft in enkele sectoren tot 5 - 10% beperkt. In veel sectoren zal in 2010 van een pas op de plaats of een verdere daling ten opzichte van 2009 sprake zijn, terwijl sommige sectoren wel enig tot forst herstel te zien zullen geven!

De prognoses zijn afkomstig uit gesprekken met de industrie zelf, gehouden door het bureau Moerdijk van Oosten & Partners BV. Voor zowel 2009 als 2010 geeft het onderzoek inzicht in uitbreiding, vernieuwing en vervanging van procesapparatuur en de daarmee verbonden diensten.

De investeringsverwachtingen van 150 toonaangevende bedrijven uit sectoren als chemie, raffinaderijen, voeding, olie en gas, energievoorziening, grondstoffenverwerking, e.d. zijn in het rapport terug te vinden. Tezamen vormen deze bedrijven een substantieel deel van de Nederlandse procesindustrie. De resultaten geven daarom een goed beeld van de afzetverwachtingen voor de leden van de Machevo & Bulk Vereniging, waarbij 12 marktsegmenten en 21 producten- en dienstencategorieën worden onderscheiden.

Het volledige rapport is door de Machevo & Bulk Vereniging per 12 april 2010 exclusief vrijgegeven aan haar leden. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot het secretariaat van de vereniging, secretariaat@machevo.nl.

link to website