news
News

Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM)

woensdag 11 oktober 2006

Nog lang vóór er in Europa sprake was van een gemeenschappelijk zuivelbeleid startte in België de voorlichting aan de melkveehouders om melk van hoge kwaliteit te produceren. Daarna werden deze vrijwillige initiatieven omgezet in een wettelijke reglementering. De officieel gecontroleerde kwaliteitsbewaking startte 38 jaar geleden: in 1964 werd op het melkveebedrijf de officiële bepaling van de kwaliteit van melk ingevoerd. Hiertoe werd in elke provincie een comité voor de melkkwaliteit opgericht. Deze comités stonden onder het toezicht van de Nationale Zuiveldienst. Dit orgaan van het Ministerie van Landbouw hield zich uitsluitend bezig met de reglementering en de controle van melk en zuivelproducten.

Deze lange traditie van kwaliteitszorg in de zuivelsector in België is uitgegroeid tot een systeem van integrale ketenbewaking.

link to website