news
News

Ingebruikstelling Expertpool voor de Food, Agro, Bio-energie en Life Science markt

maandag 30 juli 2007

Key2Brains is in 2006 opgericht door Dr. ir. Leon Marchal (1970). Als R&D manager werkend in de Food industrie ervoer hij eigenhandig de lacunes in de mogelijkheden die je als bedrijf tot je beschikking hebt. Bij sommige vragen lukt het je moeilijk of niet om die met de bestaande interne medewerkers op te lossen. De externe mogelijkheden zijn beperkt en duur, voorts wil een bedrijf vaak niet teveel ruchtbaarheid aan zijn innovatievragen geven. Een 9 maanden sabbatical fietsreis samen met zijn vriendin, van Zuid-Thailand naar Noordwest China, gaf ruimte om eens goed na te denken. Al fietsend langs de oude Zijderoute in de Gobi woestijn werd het innovatieve concept van Key2Brains geboren.

De expert pool van Key2Brains bestaat uit een besloten geselecteerde groep van meer dan 100 verschillende experts. Deze experts zijn allemaal bereid hun expertises ter beschikking te stellen en werken op freelance basis. Dit maakt het mogelijk om experts in te schakelen die heel veel ervaring hebben (pensioen, VUT) of naast Key2Brains ook nog andere werkzaamheden verrichten. Goede mensen verleiden om tijdelijk of in deeltijd aan jouw probleem te werken is de hedendaagse uitdaging voor innovatieve bedrijven. Key2Brains maakt het voor de individuele experts gemakkelijk om anoniem aan concrete innovatievragen van bedrijven te werken. Ze kunnen via een besloten webomgeving wereldwijd aan de opdrachten werken op het tijdstip dat hun dit het beste past.

In de afgelopen periode is er proefgedraaid met een aantal launching customers uit Nederland, België, Duitsland en Canada. Deze klanten komende uit de Food, Agro, Bio-energie en Life Science markt, variërend van MKB tot en met internationale multinationals. Het is dus niet zozeer de vraag of je het probleem in essentie zelf zou kunnen oplossen. Het is des te meer de vraag hoe je zo effectief mogelijk (deel)vragen oplost. De beantwoorde vragen varieerden van relatief eenvoudige zoekvragen tot en met problemen die al jarenlang onbeantwoord op de plank lagen. Denk hierbij voorbeeld aan:
  • Mijn product verkleurt na verloop van tijd in het winkelschap, hoe los ik dit op?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor opwaardering van een bepaalde industriële reststroom?
  • Het zoeken van specifieke stoffen met bepaalde eigenschappen.
  • Hoe bereik ik het beste een bepaalde gewenste functionaliteit voor mijn product?
  • Is er überhaupt een denkbare weg om iets te bereiken?
  • Welke mogelijkheden buiten mijn bestaande markt zijn er voor mijn product X?
  • Zijn er mogelijkheden om mijn proces te optimaliseren?

Uiteindelijk is het de kwaliteit van de medewerkers die bepalend is voor de oplossingen die een bedrijf haar klanten kan bieden. Key2Brains onderscheidt zich doordat het de beschikking heeft over uitmuntende, maar normaal gesproken moeilijk bereikbare expertises. Wat de experts van Key2Brains gemeen hebben is dat ze stuk voor stuk liefde hebben voor hun vakgebied en over veel praktijkervaring beschikken. Het zijn inhoudelijke experts die meer dan gemiddeld gemotiveerd zijn om moeilijke puzzels op te lossen. Dit geldt ook voor problemen buiten hun specifieke vakgebied. Deze cross-over leidt vaak tot verrassend nieuwe inzichten.

De intellectuele eigendomsrechten voor de geboden oplossing worden overgedragen aan de vragende bedrijven. Dit betekent dat de klant de vrijheid heeft om eventueel zelf patent aan te vragen op de geboden oplossing. De eerste patentaanvraag op basis van een door Key2Brains opgelost probleem is reeds een feit. Met alle experts in de pool zijn contracten opgesteld. Daarin worden geheimhouding en overdracht van intellectuele eigendomsrechten goed geregeld. Deze contracten zijn in samenspraak met een gerenommeerd advocatenkantoor opgesteld. De klant beslist of de vraag aan alle experts of aan een deel van de beschikbare expertises wordt voorgelegd. De klant krijgt zo een product wat geheel toegesneden is op zijn wensen. De opzet van Key2Brains is zodanig dat er zo weinig mogelijk informatie van de klant wordt vrijgegeven (bedrijf blijft anoniem). Daarentegen komen wel de noodzakelijke oplossingen voor de klant beschikbaar.

Na een proef-fase van 1 jaar vindt nu de officiële lancering van de innovatiepool van Key2Brains plaats.

link to website