news
News

IFS versie 5 op 1 Augustus 2007 gelanceerd

maandag 2 juli 2007

De nieuwe versie 5 van de International Food Standard (IFS) is in Berlijn voorgesteld op de conferentie van alle certificatie-instanties van IFS. Na het belangrijk werk over een periode van achttien maanden, is versie 5, die de criteria van de voedselveiligheid voor het controleren van huismerkproducten bepaalt, nu klaar voor lancering. IFS zal, als voorheen, door alle lidbedrijven van de Duitse en Franse retailfederaties HDE en FCD worden gepromoot, maar heeft nu ook de steun van de Italiaanse reatailverenigingen Federdistribuzione, Ancc en Ancd.

De nieuwe versie is gebaseerd op gedetailleerde analyse van versie 4 van IFS. Er wordt rekening gehouden met ervaring van de voorafgaande versies van IFS, adviezen van de industrie, retail en onderzoekdeskundigen, openbare diensten en federaties, het intensieve werk door commissies, en talrijke testcontroles die in verschillende delen van Europa werden gehouden. In November 2005 gaf een overzichtscommissie, van wie leden uit retail, de industrie, en de controle-instanties kwamen, het groene licht voor de ontwikkeling van de nieuwe versie. Het werd gevolgd door een uitgebreide vragenlijst aan alle gebruikers van IFS. Meer dan 500 antwoorden van leveranciers en controle-instanties, tezamen met de ervaring van de erkenningsinstanties COFRAC, DAP, en Sincert resulteerden in de nieuwe versie.

Kwaliteitsmanagers van de detailhandelaars hebben samengewerkt in het opstellen van nieuwe versie 5, die al rekening houdt met de nieuwe Global Food Safety Initiative (GFSI) Guidance Documents, welke zomer van 2007 wordt uitgegeven.

link to website