news
News

Honing bevat vaak pyrrolizidine alkalo´den uit onder meer Jacobskruiskruid

zaterdag 17 november 2007

Meer dan een kwart van de door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) onderzochte honingmonsters bevat pyrrolizidine alkaloïden (PA's), afkomstig uit onder meer het plantengeslacht Senecio (waaronder Jacobskruiskruid). De meeste PA's zijn kankerverwekkend. Langdurige en overmatige consumptie van honing met hoge concentraties PA kan schadelijk voor de gezondheid zijn. Dit type consumptie is waarschijnlijk zeldzaam. Toch adviseert de VWA de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om nader onderzoek te laten doen naar de herkomst van honing met hoge concentraties PA. Pas als bekend is welke honing hoge concentraties bevat en hoe die tot stand komen, kan attenderen van consumenten zinvol zijn. De VWA is inmiddels met dit onderzoek begonnen.

PA’s komen voor in 3% van de in Nederland groeiende planten, waaronder Jacobskruiskruid. Berichten uit de media en van deskundigen geven aan dat Jacobskruiskruid in Nederland sterk vermeerdert. Ook zijn er meldingen in de wetenschappelijke literatuur dat PA’s in relatief grote hoeveelheden kunnen voorkomen in eetbare producten. De VWA voert momenteel een analyseprogramma uit. Van het onderzoek naar PA’s in honing zijn de resultaten nu bekend. Het onderzoek naar PA’s in diervoeders en melk volgt nog. De resultaten moeten een beter inzicht geven in de gezondheidsrisico’s.

link to website