news
News

Hoe hard groeit de zuivelconsumptie van 1,3 miljard Chinezen?

zaterdag 14 april 2007

De zich snel ontwikkelende Chinese zuivelsector eist wereldwijd aandacht op. De afgelopen vijf jaar heeft de melkproductie zich verdubbeld tot een volume van 28,6 miljoen ton (2005). Dit is ruim 5% van het wereldtotaal. Maar de Chinese ambitie reikt verder. Sinds de overheid begin jaren negentig de zuivelindustrie op haar prioriteitenlijstje heeft gezet, is haar beleid nadrukkelijk gericht op stimulering van zuivelproductie en -consumptie. Volgens de meerjarige overheidsplanning moet de melkproductie daarom de komende 15 jaar fors doorgroeien en in 2020 zo’n 60 miljoen ton bedragen. Daarmee zal de per capita beschikbaarheid van melk ten opzichte van de huidige situatie zijn verdubbeld, tot circa 42 kg. Toch is dat nog maar de helft van het huidige wereldgemiddelde (83 kg). Dit geeft aan dat de Chinese zuivelvoorziening weliswaar razendsnel groeit, maar ook dat deze van ver moet komen.

Lage zuivelconsumptie, stevige groei
Dit geldt ook de consumptie van zuivel, die op een laag niveau ligt. Wel bestaan grote verschillen tussen stad en platteland. De gemiddelde per capita consumptie op het platteland, waar circa 60% van de bevolking woont, lag in 2005 op zo’n 8,7 kg, terwijl deze onder bewoners van de stedelijke regio’s de 25 kg naderde. Mede op basis van FAPRI prognoses voor de verschillende productcategorieën is de komende jaren een algehele, jaarlijkse consumptiegroei van 4% te verwachten. Maar in specifieke categorieën kan die groei veel groter zijn. Zo verwacht onderzoeksbureau McKinsey voor ondermeer zuiveldranken, desserts en yoghurts de komende vijf jaar jaarlijks dubbele groeicijfers. Dit komt vooral door stijgende inkomens, een voortschrijdende verstedelijking, de snel stijgende penetratiegraad van supermarktketens en de toegenomen invloed van Westerse voedingspatronen, vooral in de stedelijke gebieden. Bovendien wordt deze ontwikkeling ondersteund door een actief promotiebeleid van de overheid. Het accent bij de Chinese zuivelconsumptie ligt vooralsnog in het vers-segment. Yoghurt en UHT-melk zijn momenteel de meest florerende categoriëen. UHT won de afgelopen jaren fors terrein ten koste van gepasteuriseerde melk, dat logistiek veel kwetsbaarder is vanwege de noodzaak tot koeling.

link to website