news
News

Herziening IPPC-richtlijn verzwaart lasten veehouderij

maandag 12 juli 2010

Vorige week keurde het Europees Parlement de herziening van de IPPC-richtlijn goed. De IPPC-richtlijn vormt een Europees vergunningenkader voor grote industriële installaties. Boer & Tuinder bericht dat de herziening van de richtlijn een impact zal hebben op de intensieve pluimvee- en varkenshouderij aangezien meer dan de helft van de Vlaamse IPPC-bedrijven intensieve veehouderijen zijn.

De IPPC-richtlijn bepaalt dat vergunningen gebaseerd moeten worden op de Best Beschikbare Technieken (BBT) die bepaald worden in Europese studies. Van bij de start van het dossier, meer dan twee jaar geleden, hebben landbouworganisaties getracht om voorstellen die de lasten voor veehouderijen verzwaren, bij te sturen. Boerenbond informeert in haar ledenblad over de resultaten van de herziening van de IPPC-richtlijn.

Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie bevatte een uitbreiding van het toepassingsgebied waardoor nog meer veehouderijen onder de richtlijn zouden vallen. De landbouworganisaties hebben zich daar sterk tegen verzet omdat dit zou leiden tot bijkomende kosten en administratieve lasten voor de nieuwe IPPC-veehouderijen. In het akkoord is geen sprake meer van een uitbreiding van het toepassingsgebied, maar wordt de Commissie wel gevraagd dit tegen 2012 opnieuw te evalueren.

Het akkoord legt vast dat vergunningen van bedrijven binnen de vier jaar na publicatie van een nieuwe Europese BBT-studie, moeten worden aangepast. Daarmee werd niet ingegaan op de vraag van de landbouworganisaties om vergunningen voor een langere tijd toe te kennen, gelet op de lange investeringstermijnen in de veehouderij.

link to website