news
News

Handboek voor de Vleeswarenindustrie blijft actueel

maandag 2 juli 2007

Op voorstel van de Commissie Vleeswarenindustrie heeft het bestuur van het Productschap Vee en Vlees 25.000 euro beschikbaar gesteld voor werk aan het 'Handboek voor de vleeswarenindustrie'. Met deze subsidie zal TNO Kwaliteit van Leven ook in 2007 verder kunnen werken aan het actueel houden van het Handboek. Het Handboek is digitaal beschikbaar voor alle vleeswarenbedrijven in Nederland op de website van de PVE.

Het handboek voor de Vleeswarenindustrie wordt bijgehouden door een redactiecommissie met leden uit de vleeswarenindustrie. Het Handboek bevat 72 paragrafen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van de microbiologie, arbo, kwaliteitszorg en wetgeving, zoals:
  • grond- en hulpstoffen;
  • hygiene en kwaliteitszorg;
  • productie, verhitten, koelen en verpakken;
  • methoden van onderzoek;
  • arbeidsomstandigheden;
  • wetgeving.
De bijdrage van 25.000 euro komt uit het PVV-fonds Onderzoek en Ontwikkeling voor de Vleeswarenindustrie. Alle vleeswarenbedrijven in Nederland dragen via de PVV-heffing bij aan dit fonds. Het Handboek voor de Vleeswarenindustrie is dan ook alleen gratis beschikbaar voor deze bedrijven.

link to website