news
News

Giftige stoffen van Klein Kruiskruid in diervoeder met Luzerne

donderdag 8 april 2010

Het is bekend dat paarden gezondheidsproblemen kunnen krijgen door het eten van planten met giftige alkaloïden. Met name over alkaloïden van het Jakobskruiskruid zijn veel eigenaren van paarden bezorgd. Uit onderzoek van het bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) blijkt dat Jakobskruiskruid vrijwel niet meer voorkomt in diervoeders. Door een verbeterde analysemethode werden wel alkaloïden van Klein Kruiskruid aangetoond, met name in Luzerne. Luzerne wordt verbouwd voor diervoerder. Het bureau Risicobeoordeling adviseert de producenten van diervoeders en eigenaren van sport- en hobbypaarden hierover te informeren. Inmiddels letten de groenvoederdrogerijen erop dat ook Klein Kruiskruid niet meer in diervoeder voorkomt. De VWA blijft de aanwezigheid van Klein Kruiskruid in diervoeder controleren.

Risico voor verwaarloosde paarden
Jakobskruiskruid, Klein Kruiskruid en vergelijkbare planten hebben van nature een bittere smaak. Paarden mijden deze planten bij het grazen in het land. Verwaarloosde paarden komen vaak voedsel te kort. Dan bestaat het risico dat zij deze giftige planten wél zullen eten. Het bureau Risicobeoordeling vraagt daarom extra aandacht voor het signaleren van verwaarlozing van paarden en het oplossen van de oorzaken van dit probleem.

Het bureau Risicobeoordeling van de VWA oordeelt en adviseert wetenschappelijk onderbouwd over mogelijke bedreigingen van de voedsel- en productveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn. De onafhankelijke uitoefening van deze opdracht is geregeld in de Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit die in 2006 door het parlement is aangenomen. Adviezen in het kader van de wet worden uitgebracht aan de ministers van LNV en VWS.

link to website