news
News

Gegevens HACCP-controles slachthuizen per 1 mei 2007 openbaar

woensdag 27 december 2006

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft in oktober 2006 een begin gemaakt met het openbaar maken van controlegegevens van individuele bedrijven. Vanaf mei 2007 worden gegevens over HACCP-controles bij slachterijen openbaar gemaakt. In de komende maanden maakt de VWA afspraken met de sector hoe dat precies zal gebeuren.

De bekendmaking van controlegegevens komt voort uit de opvatting van de Tweede Kamer dat de werkzaamheden van de overheid transparant moeten zijn. In de motie Waalkens van 8 december 2005 eiste het parlement dat de controles van de VWA openbaar zouden zijn. Dit zou een preventieve werking hebben en de transparantie en de betrouwbaarheid van het werk van de VWA versterken.

Inmiddels heeft de VWA aangekondigd om begin 2007 ook te starten met het openbaar maken van gegevens van de HACCP-audits bij roodvleesslachterijen met permanent toezicht. Het streven van de VWA is om deze gegevens vanaf 1 mei 2007 op de website van de VWA te plaatsen.

link to website