news
News

Geen vrijstelling bij minder dan 15.000 kg verpakkingen

vrijdag 16 februari 2007

Ondanks de uitgebreide lobby van het HBD en MKB-Nederland heeft het ministerie van VROM definitief besloten geen drempel te hanteren ten aanzien van het Besluit Verpakkingen. Bedrijven onder de 15.000 kg verpakkingen per jaar zijn derhalve niet vrijgesteld en moeten toch voldoen aan de verplichtingen uit het Besluit.

Beperking lastenverzwaring nu prioriteit
Het HBD zet zich nu in om een zo voordelig mogelijke regeling voor de detailhandel af te sluiten. Uitgangspunt is daarbij dat het u in ieder geval minder kost dan de € 40 per jaar die Nedvang voorstelt. Gezien de geringe hoeveelheid verpakkingen die de meeste ondernemers in de detailhandel verbruiken acht het HBD dit bedrag te hoog. Daarnaast wil het HBD geen administratieve lastenverzwaring voor de ondernemer. Dat betekent dat het HBD onderhandelt voor een regeling waarbij u als individuele ondernemer niet jaarlijks een aantal formulieren in hoeft te vullen, maar waarbij het HBD dit voor u verzorgt.