news
News

FDA heeft een voorlopige mededeling uitgegeven over de veiligheid van dierlijke klonen.

dinsdag 2 januari 2007

Het agentschap blijft producenten en fokkers vragen geen voedsel van klonen in de voedselvoorziening in te brengen.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft drie documenten uitgegeven over de veiligheid van klonen van dieren, nl. een ontwerp risico-analyse, een voorstel voor een risicobeheersplan, en een ontwerp richtlijn voor de industrie.

De ontwerp risico-analyse stelt dat vlees en melk van klonen van volwassen runderen, varkens en geiten en hun nageslacht, net zo veilig zijn om te eten als voedsel van conventioneel gefokte dieren. De risico-analyse werd beoordeeld door een groep onafhankelijke experts in klonen en diergezondheid. Zij waren het eens met de methoden die de FDA gebruikt om gegevens te analyseren en met de conclusies in het document.

Het voorgestelde risicobeheersplan richt zich op diergezondheid en mogelijke overblijvende onzekerheden verbonden aan voer en voedsel van dierlijke klonen en hun nageslacht. Er wordt bv. nagedacht over een set standaarden voor de zorg voor dieren betrokken in het kloonproces. Zolang de FDA nog wacht op reacties op deze ontwerpen vraagt zij producenten af te zien van in de handel brengen van voedselproducten van gekloonde dieren.

In de ontwerp richtlijn raadt de FDA geen speciale maatregelen aan met betrekking tot menselijk voedsel van nageslacht van klonen van enige soort. Vanwege hun prijs en zeldzaamheid zullen klonen net zo worden gebruikt als ander bijzonder gefokt vee, nl. om natuurlijke, gewenste eigenschappen, zoals weerstand en hogere vleeskwaliteit, over te dragen aan de productieveestapel. Omdat klonen voornamelijk zullen worden ingezet voor fokken zal bijna al het voedsel uit het kloonproces afkomstig zijn van op natuurlijke wijze verwekt nageslacht en afstammelingen van klonen, en niet van de klonen zelf.

link to website