news
News

FAO vraagt betere bestrijding van dierziekten

dinsdag 27 juli 2010

Regeringen kunnen miljoenen uitsparen door meer aandacht te besteden aan dierziekten, waarvan er sommige ook een gevaar betekenen voor de menselijke gezondheid. Alleen al door een betere controle en door preventieve maatregelen kunnen landen uitbraken van dierziekten voorkomen, meent de Wereldvoedselorganisatie FAO. Het VN-programma 'One Health' moet de bestrijding van dierziekten kracht bijzetten.

De economische schade die de uitbraak van een dierziekte met zich meebrengt, wordt door de FAO geïllustreerd aan de hand van de uitbraken van mond- en klauwzeer (MKZ) in Groot-Brittannië en van Sars in China. MKZ kostte de Britse schatkist tussen 19,3 en 23,2 miljard euro en Sars betekende voor China, Hong Kong, Singepore en Canada een schadepost van 23,2 tot 38,7 miljard euro.

Het VN-agentschap waarschuwt dat klimaatverandering en een groeiende wereldhandel nieuwe uitdagingen stellen aan de bestrijding van dierziekten. De toenemende verstedelijking in ontwikkelingslanden en een sterk stijgende vraag naar vlees, melk en eieren, vraagt een grote inhaalbeweging van de plaatselijke veehouderij, wat het risicio op dierziekten vergroot.

link to website