news
News

Extra schone rookgassen met de Knook SQ2 rookgasreiniger

dinsdag 30 januari 2007

CO2-bemesting is belangrijk. In eerste instantie gebruiken telers hiervoor rookgassen van ketels en gasmotoren. De rookgassen moeten worden gereinigd vóór gebruik in de kas. Door de meer gesloten kasconcepten neemt de vraag naar ‘schonere’ gassen voor CO2-dosering toe. De Knook SQ2 is een nieuwe generatie rookgasreiniger, die inspeelt op de vraag naar schonere rookgassen.
.....
Bij de gangbare SCR katalysatoren op basis van ureum wordt 90% NOx verwijderd tot een hoeveelheid van circa 26 ppm NOx. Bij de SQ2 rookgasreiniger wordt 99% verwijderd met maximaal 5 ppm NOx en 1 ppb ethyleen.

link to website