news
News

Europese Unie erkent boerenkaas als specialiteit

vrijdag 16 februari 2007

De Europese Unie heeft boerenkaas erkend als een Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS). Dit betekent dat alleen kaas die bereid is op de boerderij volgens een traditionele bereidingswijze met rauwe melk als 'Boerenkaas' mag worden verkocht.

Door Europa erkende Nederlandse producten
Boerenkaas is het eerste Nederlandse product dat beschermd wordt door de Europese verordening die gaat over gegarandeerd traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen.

Nederland heeft wel al enkele landbouwproducten die door Brussel erkend zijn als Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB). Dit zijn de kazen Noord-Hollandse Gouda, Noord-Hollandse Edammer, Boeren-Leidse met sleutels, Kanterkaas, Kanternagelkaas en Kanterkomijnekaas, en de aardappel Opperdoezer ronde. De Beschermde Oorsprongsbenaming wordt verleend wanneer productie, verwerking en bereiding plaats vinden binnen een bepaald geografisch gebied en volgens een erkende en gecontroleerde werkwijze.

Ook slaagde Nederland er in de erkenning Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) voor de Westlandse Druif te krijgen. Bij de Beschermde Geografische Aanduiding moet minimaal één van de productie-, verwerkings- of bereidingsstadia voldoen aan de geografische oorsprong, of heeft het product een bepaalde faam binnen een afgebakend gebied.

De vermelding Gegarandeerde Traditionele Specialiteit die boerenkaas nu heeft gekregen benadrukt de traditionele samenstelling of productiemethode, los van de herkomst. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Bond van Boerderij Zuivelbereiders waren ruim drie jaar geleden begonnen met de aanvraag voor deze Europese erkenning. Het ministerie onderzoekt of ook andere producten in aanmerking komen voor een Europese bescherming, zoals Gouda Holland en Edam Holland.

link to website