news
News

Europese Commissie vraagt versoepeling BSE-maatregelen

vrijdag 16 juli 2010

De Europese Commissie stelt voor een aantal maatregelen in de strijd tegen dollekoeienziekte (BSE) te versoepelen. De ziekte is bijna uitgeroeid, redeneert de Commissie, die daarom voorstelt af te zien van de systematische vernietiging van getroffen kuddes. In haar beleidsplan stelt de Commissie ook voor om het totaalverbod op diermeel in veevoeding te versoepelen en de leeftijdsgrenzen voor BSE-testen op te trekken.

De Europese Commissie heeft haar TSE-beleidsplan 2010-2015 goedgekeurd met daarin voorstellen tot aanpassing van de Europese maatregelen tegen besmettelijke dierziekten zoals dollekoeienziekte BSE en scrapie bij schapen. Europees commissaris voor Volksgezondheid John Dalli stelt voor een einde te maken aan "de systematische slachting van kuddes dieren waarbinnen BSE-gevallen worden vastgesteld, gegeven het feit dat het aantal nieuwe BSE-besmettingen in 2009 tot nul is gedaald". De dieren in getroffen kuddes kunnen voor menselijke consumptie geschikt worden verklaard voor zover ze negatief testen op een BSE-onderzoek.

De Commissie stelt eveneens voor om het verbod op het gebruik van diermeel voor veevoeder te versoepelen en een tolerantiedrempel in te voeren voor dierlijke eiwitten. In 1994 werd bij Europese beschikking een verbod ingevoerd op de verwerking van eiwitten van zoogdieren in voeders voor herkauwers. Dat verbod werd uitgebreid tot niet-herkauwers door de Verordening van 2001 die vlees- en beendermeel verbood voor alle landbouwdieren.

link to website