news
News

Europarlement wil boeren bevrijden van bureaucratie

woensdag 19 mei 2010

Het Europees Parlement wil boeren het leven makkelijker maken door de administratieve rompslomp bij aanvragen voor rechtstreekse betalingen te verminderen, de regels betreffende de elektronische identificatie van dieren te vereenvoudigen en boeren beter te informeren. Deze maatregelen staan in een resolutie die de Europarlementsleden hebben aangenomen.

De resolutie maakt deel uit van een ruimer debat over de hervorming van het EU-landbouwbeleid in de aanloop naar het nieuwe financieel meerjarenkader voor de periode vanaf 2013. Uitgangspunt van de resolutie is dat eenvoudigere regels aan de basis van elke hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) moeten liggen.

De Europarlementsleden vinden dat boeren moeten kunnen beschikken over functionele systemen, die hen in staat stellen om aanvragen voor rechtstreekse betalingen gemakkelijk en zonder onnodige administratie in te dienen.

link to website