news
News

EurepGap IFA goedgekeurd als hygiŽnecode plantaardige sectoren

dinsdag 30 januari 2007

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) heeft op 18 januari jongstleden het certificatieschema EurepGap Integrated Farm Assurance (IFA) voor de plantaardige sectoren goedgekeurd als hygiënecode.

Vanaf vorig jaar is de nieuwe Europese Hygiëneverordening van kracht. Dit betekent dat er vanaf dat moment ook wettelijke hygiëneregels gelden voor de primaire sector. Vooral voor kleine bedrijven kan het een forse inspanning vergen om de voorschriften uit de verordening te vertalen naar hun eigen bedrijf. Door gebruik te maken van het certificatieschema EurepGap IFA is dat nu praktischer geregeld.

link to website