news
News

EU-parlement wil méér regels in de voedselketen

woensdag 30 juni 2010

De landbouwcommissie van het Europees Parlement stemde deze week in met het rapport Bové. Het rapport vraagt de Europese Commissie om nieuwe wetgeving die moet verhinderen dat sommige partijen in de voedselketen een te dominante positie krijgen. Tegelijk moet de positie van landbouwers in de keten versterkt worden en moet de prijsvorming transparanter met het oog op een faire prijs voor landbouwer én consument.

Het rapport Bové gaat ervan uit dat nieuwe regels kunnen zorgen dat marktspelers geen te dominante positie krijgen, dat de margeverdeling in de voedselketen wordt verbeterd, dat unfair gedrag wordt aangepakt en dat betalingen geschieden binnen dertig dagen na aankoop.

Voorts streeft het rapport vooral een versterking na van de onderhandelingspositie van landbouwers. Om die regels af te dwingen moeten er sancties komen en een klachtenloket. Bedrijven die er oneerlijke handelspraktijken op na houden moeten met naam genoemd worden en gestraft kunnen worden.

link to website