news
News

EU chemische-stoffenbeleid REACH beter voor mens en milieu

dinsdag 19 december 2006

Bedrijven die jaarlijks meer dan 1 ton chemische stoffen produceren of importeren worden verplicht om over deze stoffen informatie te geven over de veiligheid van mens en milieu. Het gaat om zo’n 30.000 stoffen, waarvan de meeste nog nooit eerder zijn getest op hun veiligheid. Om te voorkomen dat al dat testen leidt tot meer dierproeven, wordt duplicatie van dierproeven verboden. Dat is de kern van het nieuwe Europese chemische-stoffenbeleid, dat vandaag door de EU-milieuministers is aangenomen. Vorige week was daarover een akkoord bereikt met het Europees Parlement. Op termijn zullen gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen worden vervangen.

Staatssecretaris Van Geel (milieu) vindt het een goede zaak dat de gevaarlijkste stoffen geleidelijk worden vervangen. Ook vindt hij het van groot belang dat bedrijven worden verplicht informatie te geven over chemische stoffen. Daarmee worden de risico’s van het gebruik van chemische stoffen beperkt en dat biedt een betere bescherming voor mens en milieu. De nieuwe regels gaan per 1 juni 2007 in werking. In Helsinki wordt een speciaal bureau voor de registratie van chemische stoffen opgericht. Dit bureau onderzoekt de informatie die door bedrijven wordt aangeleverd.

Vanaf januari start in Nederland een helpdesk (www.reach-helpdesk.nl) om bedrijven voor te bereiden op de nieuwe wetgeving. Staatssecretaris Van Geel heeft samen met staatssecretaris Van Gennip tijdens het Nederlands voorzitterschap een belangrijke prioriteit gegeven aan dit onderwerp om tot een werkbare regeling te komen die goed is voor mens en milieu.

link to website