news
News

EU actieplan gericht op teruggooien van bijvangst

vrijdag 30 maart 2007

De Europese Commissie heeft een Actieplan gelanceerd dat erop moet toezien dat in het GVB rekening wordt gehouden met de vereisten inzake milieubehoud. Bijvangst en teruggooi hebben negatieve gevolgen voor het mariene ecosysteem. Met name jonge vis en kwetsbare soorten zoals dolfijnen en haaien, maar ook zeevogels hebben onder deze visserijactiviteiten te lijden.

Om deze problemen aan te pakken, heeft de Commissie maatregelen voorgesteld om de bescherming van kwetsbare soorten te verbeteren. Er zijn maatregelen voorgesteld voor de bescherming van haaien, met inbegrip van een verbod om in EU-wateren de haaienvinnen aan boord af te snijden en de rest terug te gooien, maatregelen om de bijvangst van dolfijnen te beperken en een beschermingsprogramma voor zeevogels.

De Commissie is tevens voorstander van het gebruik van selectiever vistuig, zoals netten met grotere mazen of met vierkantgemaasde panelen, van een beperking van de visserij om jonge vis, kwetsbare niet-doelsoorten en habitats te beschermen, van minimummaten bij de aanvoer die in overeenstemming zijn met het betrokken selectieve vistuig, van proeven met een teruggooiverbod waarbij representatieve steekproeven van vissersvaartuigen er door middel van economische stimulansen toe worden aangezet hun gehele vangst aan boord te houden, en van de ontwikkeling van economische stimulansen voor het gebruik van selectievere visserijmethoden.

link to website