news
News

Etiketten pluimveevlees leidt tot onterechte verwijt Nederland, stelt NVP

maandag 2 juli 2007

Het onlangs in Noord-Engeland gevonden kippenvlees met te hoog watergehalte is origineel niet uit Nederland afkomstig, volgens de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). Het vlees is uit Brazilië geïmporteerd door een Nederlands bedrijf, dat het heeft bewerkt en verkocht naar Engeland. Daardoor lijkt het vlees uit Nederland afkomstig, iets wat de NVP al jaren stoort.
Zij wil dat op een etiket het land van herkomst vermeld staat, zodat voorkomen wordt dat vlees wordt "omgekat" tot Nederlands product. Daarover heeft de NVP al vaker het ministerie van LNV aangesproken dat in Europees verband voor elkaar te krijgen. Overigens benadrukt de NVP de regelgeving dat zonder vermelding op het etiket niets aan het vlees toegevoegd mag zijn.

link to website