news
News

ESBL overdraagbaar op menselijke bacteriŽn

dinsdag 11 mei 2010

Bacteriën met het ESBL-enzym die frequent voorkomen bij braadkippen, kunnen hun resistentie overdragen op bacteriën van mensen. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Annemieke Smet aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Ook het aantal antibioticaresistente E. coli-bacteriën bij zieke mensen blijkt nog verder toe te nemen.

ESBL staat voor Extended Spectrum Beta Lactamase. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, is ESBL geen bacterie. Het is een enzym dat ervoor zorgt dat een bepaalde groep antibiotica, de β-lactam antibiotica, wordt afgebroken. Bacteriën die het ESBL-enzym produceren, krijgen hierdoor resistentie tegen die antibiotica.

link to website