news
News

Energiebesparingsprojecten voor klimaat neutrale ketens varkensbedrijven

maandag 24 september 2007

Na de oproep voor projecten op 18 juni jl. blijkt dat bedrijven willen inspelen op de maatschappelijke behoefte aan de reductie van klimaatsverandering.

Energiebesparing is ook voor de consument een punt van aandacht. Vooral in landen als Groot Brittannie en Duitsland neemt de vraag naar klimaat neutrale producten toe. Supermarkten vragen aan toeleveranciers om klimaat neutrale producten. A-merkfabrikanten hebben een mogelijkheid zich te onderscheiden in het schap. Bedrijven die in staat zijn om hierop in te spelen en aantoonbaar beter zijn dan de concurrent, worden preferred supplier.

Voorbeeld van een stappenplan voor klimaat neutrale producten

Stap 1: energie besparen op kantoor en in bedrijfsgebouwen

Stap 2: energie besparen in de productie door slimme technologie en inrichting van het productieproces

Stap 3: energie besparen in de keten, zoals:

* sturing op kwaliteit grondstof, afspraken met de toeleverancier;
* nadenken over wat verder in de keten gebeurt en daaraan maatregelen verbinden (t/m consumptie inclusief beperken van afval door kleinere porties);
* herinrichting technologisch proces in ketenverband (verschuiven of verwijderen van deelprocessen zoals koelen, indampen);
* vers logistiek, minder kilometers rijden;
* herconfiguratie van ketens (productie bij de bron);
* waarde toevoegen voor de eindgebruikers (informatie op verpakkingen).

Stap 4: de energie die dan nog nodig is duurzaam inkopen (groene stroom) en compenseren (CO2 vastleggen door aankoop bomen).

Klik hier voor de toelichting.