news
News

EG-dierentransportverordening nr. 1/2005 op 5 januari 2007 in werking.

vrijdag 12 januari 2007

Het afgelopen jaar heeft de Voedsel en Waren Autoriteit een begin gemaakt met het instellen van verscherpt toezicht bij een aantal transporteurs, exporteurs en verzamelplaatsen voor de export. Dit verscherpte toezicht richt zich op ondernemers van wie de VWA/AID heeft vastgesteld dat zij de wetgeving inzake internationaal vervoer van dieren, hebben overtreden.

De EG-verordening nr. 1/2005 over de bescherming van dieren tijdens vervoer en daarmee samenhangende activiteiten (Transportverordening), die onder Nederlands voorzitterschap tot stand is gekomen, zal op 5 januari 2007 in werking treden. De Transportverordening harmoniseert de regelgeving over dierenvervoer binnen Europa en biedt slechts in beperkte mate de ruimte om aanvullende nationale regels te stellen.

link to website