news
News

EFSA adviseert EU-Commissie over welzijn vleeskippen

donderdag 29 juli 2010

Het EFSA-panel voor dierengezondheid- en welzijn heeft een wetenschappelijk advies uitgebracht omtrent het welzijn van vleeskippen. In de tweede helft van de 20ste eeuw is door genetische selectie de groeisnelheid van kuikens verviervoudigd, wat de gezondheid van vleeskippen in het gedrang brengt. Ook omgevingsfactoren op de pluimveehouderij, zoals huisvesting en management, werden meegenomen in het EFSA-advies.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA geeft aan dat genetische selectie bij vleeskippen welzijnsproblemen heeft veroorzaakt door de groeisnelheid bij kuikens te verviervoudigen. De EFSA-experten zien in selectie echter ook een mogelijkheid om de gezondhuid van kuikens te verhogen.

In de selectieprogramma’s worden naast productie-, intussen ook welzijnscriteria opgenomen. De genetische vooruitgang op dat vlak is echter moeilijk na te gaan omdat gegevens daaromtrent niet beschikbaar zijn. Een eerste aanbeveling van het EFSA-panel is dan ook om welzijnsgegevens systematisch te verzamelen om de impact van selectie op dierenwelzijn te kunnen nagaan.

Bij vleeskuikens is de voornaamste afwijking dat het skelet ontoereikend is voor het gewicht. Dat leidt tot problemen zoals verlamming, huidinfecties, onregelmatige lichaamsvormen en hartfalen. Deze problemen worden meestal in verband gebracht met de grote groeisnelheid van vleeskuikens. De deskundigen merken wel op dat de mate waarin die problemen optreden, verschilt tussen lidstaten, regio’s en kweeksystemen.

link to website