news
News

En dierenwelzijnswet voor de hele EU?

woensdag 12 mei 2010

Het Europees parlement heeft ingestemd met een resolutie die vraagt dat er één dierenwelzijnswet komt voor de hele EU. De Europese Commissie moet hiertoe vóór 2014 een voorstel doen. Voorwaarden zijn dat er aan geïmporteerde producten dezelfde eisen worden gesteld als aan Europese zodat er sprake is van eerlijke concurrentie en dat het bestaande niveau van dierenwelzijn gehandhaafd wordt.

Er moet één dierenwelzijnswet komen voor de hele EU, zo staat te lezen in een resolutie, opgesteld door de Zweedse liberaal Marit Paulsen, waarmee het Europees Parlement heeft ingestemd. De uniforme wet moet ervoor zorgen dat over landsgrenzen heen dezelfde regels gelden voor dierenwelzijn, zodat sprake is van eerlijke concurrentie op de Europese interne markt.

link to website