news
News

Dubai: logistiek centrum voor agroproducten

vrijdag 27 juli 2007

Als er in Nederland wordt gesproken over groeimarkten voor de exporterende agribusiness, dan gaat de aandacht veelal uit naar regio’s in Midden- en Oost-Europa of Zuidoost-Azië. Relatief weinig aandacht wordt geschonken aan het Midden-Oosten, maar dat is ten onrechte. Het emiraat Dubai wil in de Arabische Golfregio hét logistieke centrum in de versketen worden.

Kansen voor Nederland
Waar liggen volgens de LNV-Raad te Abu Dhabi, Gerard de Vent, nu precies de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven? “Voor de gehele regio gaat het om export in de breedste zin van het woord: producten, machines én mensen. De vraag naar kennis van de logistieke keten (vervoer, opslag, distributie) van levensmiddelen zal sterk groeien. Ook zal er in de verssector worden geïnvesteerd in productiefaciliteiten, zoals in de tuinbouw. Recent ondernamen wij een zogenoemde hortimission naar Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, waaruit vele aanknopingspunten voor de Nederlandse agribusiness naar voren zijn gekomen.” Export dus, waarbij behoefte is aan zo ongeveer alle voedingsmiddelen die wereldwijd beschikbaar zijn. Oorzaak: de emiraten zijn een culturele smeltkroes, door de expats en gastarbeiders. 15% van de huidige bevolking van 1,5 miljoen inwoners is autochtoon. De vraag zal nog verder toenemen door de toeristische industrie, waarin nu massaal wordt geïnvesteerd.

Missie en verslag tuinbouwsector Saoedi-Arabië en VAE
Bij tuinbouw denk je niet direct aan de woestijn, met zijn watertekort, extreme temperaturen en arme grond. Daar voelen witgeklede nomaden en dromedarissen zich thuis. Maar toch is enige tijd geleden een missie onder leiding van directie Industrie en Handel in de Golfstaten de mogelijkheden gaan verkennen. LNVbureau Abu Dhabi had een programma opgesteld dat een goed beeld gaf van de tuinbouwsector in Saoedi-Arabie en de Verenigde Arabische Emiraten.

In beide landen gebeurt enorm veel. Met het vooruitzicht dat de olie-inkomsten op termijn opdrogen, wordt gewerkt aan een brede industrie- en handelssector. De plannen voor nieuwe megasteden zijn in onze ogen wellicht erg hoog gegrepen en vergen enorme investeringen. Maar de kans op succes is aanzienlijk, want men heeft het geld en de besluitvorming verloopt snel. Men ziet mogelijkheden en investeert gewoon. De kennis huurt men in. Als het lukt, breidt men uit, en anders niet. Ook de hoge bevolkingsgroei onderstreept de urgentie van groei. Tweederde van de Saoedische bevolking is jonger dan 24 jaar en er is een hoge werkloosheid.

De groei betekent dat er een koopkrachtige vraag is naar hoogwaardige groenten en bloemen, die alleen maar zal toenemen. Er bleek dan ook grote interesse voor Nederlandse producten en technieken. Ook gooien Nederlandse kassen hoge ogen in het streven de verspilling van het schaarse water te verminderen. Er is al een beperkt glastuinbouwareaal, maar men wil dat graag vernieuwen en uitbreiden.
Het enorme potentieel van het gebied weerspiegelt zich letterlijk in de enorme hotels die in Dubai verrijzen. De Saoedi’s zijn dat ook van plan. Het is zeker dat er in dit kader voor de Nederlandse agribusinesskansen voor het oprapen liggen.

Meer weten? Het verslag van de hortimission van maart jl. is verkrijgbaar bij Lia-Luykx, e-mail a.p.luijkx-visser@minlnv.nl.

Berichten Buitenland, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

link to website