news
News

Drinkwateronderzoek op pluimveebedrijven

dinsdag 9 oktober 2007

Het PPE-bestuur heeft in de septembervergadering het Hygienebesluit drinkwateronderzoek (PPE) 2007 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat iedere pluimveehouder de kwaliteit van het drinkwater voor het pluimvee dient te waarborgen door middel van een bacteriologisch en, afhankelijk van het systeem, een chemisch drinkwateronderzoek.

In onderstaand schema staat in welke situatie wat voor onderzoek dient plaats te vinden. De pluimveehouder kan er voor kiezen om zelf het monster te nemen of om de monstername door een erkende HOSOWO-instantie te laten verrichten. Het monster moet geanalyseerd worden door een erkende HOSOWO-instantie.

link to website