news
News

Dien uw FND-haalbaarheidsproject in voor 5 november 2007

dinsdag 9 oktober 2007

De aanvraagprocedure is laagdrempelig!
Bent u een innovatieve MKB-ondernemer in de voedingssector? Grijp dan nu uw kans en dien voor 5 november 18.00 uur uw FND-haalbaarheidsproject in bij SenterNovem. De tenders voor FND-innovatieprojecten en FND-MKB-innovatieprojecten voor 2007 zijn onlangs gesloten. De mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor haalbaarheidsprojecten staat nog open.

De uitvoering van een haalbaarheidsproject biedt u als ondernemer een uitstekende uitgangspositie om het door u beoogde innovatietraject succesvol te realiseren. De aanvraagprocedure is laagdrempelig en uw aanvraag wordt direct na indiening in behandeling genomen. Nog voor het einde van het jaar ontvangt u bericht of de subsidie is toegekend.

Wat is een haalbaarheidsproject?
Een FND-haalbaarheidsproject ondersteunt de besluitvorming over een innovatietraject binnen uw bedrijf. Aan het einde van het traject hebt u informatie over de economische en technologische mogelijkheden en knelpunten van het innovatietraject. En ook over de meest geschikte partijen om het vervolgproject mee uit te voeren. Voor de FND-haalbaarheidsprojecten is een budget van 2 miljoen euro gereserveerd, waarvan nog 1,5 miljoen euro beschikbaar is. Het maximale subsidiebedrag per project bedraagt 50.000 euro. Maximaal 50 procent van de subsidiabele projectkosten wordt vergoed.

Innovatieprogramma FND
Op initiatief van Nederlandse multinationals, MKB-ers en kennisinstellingen is, in dialoog met de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het innovatieprogramma Food & Nutrition Delta (FND) opgezet. Het FND-programma, dat is gericht op het 'post-harvest' deel van de industrieketen, heeft als doel om van Nederland de leidende food & nutrition innovatie regio te maken.

link to website