news
News

Contactloze temperatuurmeting

maandag 4 juni 2007

Het kontactloos bepalen van temperaturen door meting van infraroodstraling is enorm toegenomen. Deze techniek heeft dan ook ontegenzeglijk voordelen. Zo is op afstand temperatuurmeting mogelijk van moeilijk toegankelijke objecten. Ook als zeer korte meettijden (ms.) zijn vereist, biedt deze meetmethode uitkomst. Mera Benelux voert een veelzijdige reeks stralingsthermometers van de Duitse fabrikant Heitronics in haar programma, die voor uiteenlopende doeleinden toepasbaar zijn. Zoals het bewaken en regelen van industriële processen, het verifiëren en controleren van rokgasemissies, maar ook het gebruik als meetinstrument in laboratoria en bij klimatologisch en ecologisch onderzoek. Bij alle stralingsthermometers van Heitronics wordt een gemoduleerde meetmethode toegepast. De werken van de instrumenten berust op het zeer nauwekeurig meten van stralingsverschillen en dus niet de absolute stralingsintensiteit. Gemoduleerd meten zorgt ervoor dat de verschilwaarden niet nadelig beïnvloed worden door bijvoorbeeld opwarming van de instrumentenbehuizing (thermal drift). Bovendien vindt bij meting van lage temperaturen op of onder de omgevingstemperatuur compensatie plaats tegen "thermische schokken". Gecombineerd met een ongeëvenaarde ruisfiltering kan voor een lange periode en met kleine meetspots responsietijd, toch uiterst stabiel worden gemeten.

link to website