news
News

Claim vaak niet goed gebruikt op verpakking levensmiddel

zondag 2 december 2007

Veel levensmiddelenproducten voldoen niet aan de wetgeving met betrekking tot voedings- en gezondheidsclaims op verpakkingen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) in de tweede helft van 2006 heeft uitgevoerd. Ditmaal zijn 44 overtredingen geconstateerd op 22 verpakkingen. Er zijn 79 producten onderzocht. De VWA zal aandacht blijven besteden aan claims op verpakkingen. Sinds juli 2007 is nieuwe Europese wetgeving van kracht. Hierin is ook specifieke regelgeving voor gezondheidsclaims opgenomen.

Een claim is een tekst die aangeeft dat het levensmiddel bepaalde eigenschappen heeft. Door claims krijgt de consument extra informatie over het levensmiddel boven op de informatie die de fabrikant verplicht op het etiket moet zetten.

Verreweg de meeste aangetroffen claims zijn voedingswaardeclaims, met name gericht op de (lage) hoeveelheid vet of suiker die het product bevat. Opvallend is dat relatief veel claims werden gevonden op producten die volgens de criteria van het Voedingscentrum niet te vaak en niet in grote hoeveelheid geconsumeerd moeten worden.

link to website